Referat-info
Меню сайту
Категорії розділу
Педагогіка [83]
Інформатика і комп`ютерні технології [73]
Всесвітня історія [1080]
Історія України [1069]
Історичні постаті [243]
Основи правознавства [104]
Філософія [135]
Екологія [105]
Біологія [159]
Географія [205]
Рефераты на русском [125]
Хімія [91]
Література [182]
Економіка [249]
Психология [128]
Техніка та технології [69]
Військова справа [243]
Будівництво [92]
Block title
Block title
Block title
Головна » Статті » Військова справа

Громадянська оборона і захист населення в умовах надзвичайних ситуацій

1.Место Цивільної оборони в загальнодержавній системі цивільного захисту
цивільна оборона надзвичайний захист
Щорічно в Україні від стихійних лих, транспортних аварій, аварій на виробництві гине більше 70 тисяч чоловік.
Останнім часом в Україні щорічно виникає до 300 надзвичайних ситуацій природного походження і до 500 надзвичайних ситуацій техногенного походження. Найбільше таких надзвичайних ситуацій виникає в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Львівській і Одеській областях.
З огляду на необхідність проведення державних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій, в лютому 1993 року Верховна Рада України прийняла Закон «Про цивільну оборону України». Відповідно до Закону кожен громадянин має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих і має право на надання гарантій забезпечення реалізації цього права.
Як гарантію цього права держава створила систему цивільної оборони.
Громадянська оборона України - це державна система органів управління, сил і засобів, для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
.Задачи Цивільної оборони
Значних руйнувань на об'єктах народного господарства, великі втрати серед населення можуть стати причиною різкого скорочення випуску промислової та сільськогосподарської продукції, викликати необхідність проведення рятувальних і невідкладних аварійно-відновлювальних робіт в осередках ураження. У зв'язку з цим виникає необхідність завчасно вживати відповідні заходи щодо захисту населення від впливу вражаючих факторів зброї масового ураження, забезпечення стійкої роботи об'єктів народного господарства, що становить суть завдань цивільної оборони.
Завданнями Цивільної оборони (ЦО) України є:
попередження виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та застосування методів для зменшення ризику збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха;
оповіщення населення про загрозу і виникнення НС у мирний і воєнний час і постійне інформування про обстановку;
захист населення від наслідків аварій, катастроф, вибухів, пожеж, а також захист від застосування засобів масового ураження;
організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стихійного лиха або у воєнний час;
організація і проведення рятувальних та інших робіт, що не терплять зволікання, в потерпілих районах;
підготовка і перепідготовка керівного складу ЦО, її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і вмінню діяти в НС.
. Структура Цивільної оборони
Систему ГО утворюють:
Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
Органи виконавчої влади всіх рівнів до компетенції яких віднесено функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями у надзвичайних ситуаціях;
Органи повсякденного управління процесами захисту населення у складі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, керівництво підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;
Сили і засоби, призначені для виконання завдань ГО;
Фонди фінансових, медичних та матеріально - технічних ресурсів, передбачені на випадок надзвичайних ситуацій;
Системи зв'язку, оповіщення та інформаційного забезпечення;
Курси та навчальні заклади підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань ГО;
Служби ЦО.
Керівництво цивільною обороною України здійснюють Кабінет Міністрів України, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання.
Начальником Цивільної оборони України є Прем'єр-міністр України, а його заступником - міністр Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Начальником Цивільної оборони Автономної Республіки Крим є Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
Згідно адміністративно-територіальним поділом України голови місцевих державних адміністрацій є начальниками цивільної оборони
У міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях, навчальних закладах начальниками Цивільної оборони є їх керівники
.Органи управління цивільною обороною
Центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій є Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
В районних державних адміністрації, а також в містах Києві та Севастополі в міських районних державних адміністраціях є відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, які є структурним підрозділом і входять до складу районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.Управленія або відділ очолює начальник. На цю посаду призначаються як військовослужбовці, так і цивільні особи в порядку, встановленому законодательствомНачальнік управління є заступником начальника цивільної оборони області (міста), а начальник відділу є заступником начальника цивільної оборони району Вони відповідають за стан цивільної оборони в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. на підприємствах, в установах і організаціях органами управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту є штаб цивільної оборони та надзвичайних ситуацій. .Основні завдання органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Основними завданнями органів управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення є: - забезпечення створення і сталого функціонування місцевих ланок територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в Україні (далі - Єдина державна система) реалізація державної політики у сфері громадян ської оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, попередження ситуацій і реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків в Чорнобильської катастрофи на відповідній терріторііразработка і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, наслідків Чорнобильської катастрофи ; - координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій всіх орм власності з питань цивільного захисту населення і територій й від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, управління підпорядкованими силами цивільної оборониопределеніе основних напрямків роботи у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків; здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даннихорганіз ація підготовки і перепідготовки кадрів органів управління та сил цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, навчання населення діям в умовах н надзвичайних ситуації. . Структура ГО на промисловому підприємстві Громадянська оборона будується таким чином, щоб вона забезпечувала більш вигідне використання людських і матеріальних ресурсів, передбачала успішне вирішення її завдань з найменшим відривом людей від їх повсякденному і виробничої деятельності.Цель організації ГО на промисловому підприємстві - їх своєчасна підготовка до захисту від наслідків НС, зниження втрат, створення умов для підвищення стійкості роботи об'єктів та своєчасного проведення рятувальних та інших невідкладних меро ріятій (СіДНМ) .Полная відповідальність за організацію і стан ЦО, за постійну готовність її сил і засобів, необхідних для проведення заходів, несе керівник підприємства. Накази і розпорядження керівника по виконанню заходів ЦО є обов'язковим для всіх посадових осіб предпріятія.Руководітель підприємства підпорядковується відповідним посадовим особам міністерства (відомства), у віданні якого перебуває підприємство, а також керівнику міста (району) за місцем розташування об'єкта. На допомогу керівнику підприємства призначається начальник ГО. На великих об'єктах їх може бути кілька. Зазвичай призначаються заступники з евакуації, інженерно-технічної частини, з матеріально-технічного постачання, по штабу і т.д. Кожен з помічників керівника об'єкта по ГО несе відповідальність за своєчасне планування, забезпечення і своєчасне виконання заходів ГО у ввіреній йому області.Прі керівника підприємства створюється штаб ГО - орган управління керівника по ГО. Склад штабу залежить від значущості об'єкта. Він комплектується як штатними працівниками ЦО, так і за рахунок посадових осіб, не звільнених від основних обов'язків, і складається з начальника штабу, його заступників (помічників) по оперативно - розвідувальної частини, підготовці (навчання) ГО. Робота штабу організовується на підставі наказів і розпоряджень керівника об'єкта, вищого штабу і рішень глави виконавчої влади за місцем розташування об'єкта. Начальник штабу є першим заступником керівника об'єкта по ГО. Йому надається право від імені керівника віддавати накази і розпорядження з питань ЦО на об'екте.Штаб ГО здійснюєзаходи щодо захисту людей від НС та забезпечує їх своєчасне оповіщення про загрозу НС. Так само штаб організовує і забезпечує безперервне управління ГО, розробляє план ГО об'єкта, періодично коригує та організовує його виконання. Штаб організовує і контролює навчання робітників і службовців по ГО і підготовку невоєнізованих формувань об'екта.оповещенія і связімедіцінскаяпротіворадіаціонной і протихімічного защітиохрани громадського порядкаенергоснабженія і светомаскіровкіаварійно-техніческаяубежіщ і укритійтранспортнаяматеріально-технічного снабженія.Руководство службами здійснюють їх начальники, які призначаються наказом керівника об'єкта з числа керівників відділів, цехів, на базі, якої створені ці служби. Начальники служб зобов'язані підтримувати в постійній готовності сили та засоби служб, знати моральні і ділові якості підлеглих і проводити з ними виховну роботу, заняття та навчання. Начальники служб беруть участь у розробці плану ЦО об'єкта і самостійно розробляють необхідні документи служб. На них покладається своєчасне забезпечення підлеглих формувань спеціальним майном і технікою. . Планування заходів у разі виникнення НС Найбільш повне та організоване виконання заходів ГО на об'єкті досягається шляхом своєчасної розробкою плану заходів, які необхідно проводити в разі ЧС.План дій органів управління і сил ЦО щодо попередження та ліквідації НС розробляється на підставі законодавчих, директивних і нормативних документів і призначений для координації дій всіх органів виконавчої влади, а також їх оперативному реагуванню на виникнення ЧС.Прі складанні п ана враховуються необхідні дані і додаткові матеріали з урахуванням специфіки роботи і особливостей, що стосуються відомчої та регіональної діяльності об'єкта. План дій розробляється в двох примірниках (при необхідності - більше) на підставі наказу начальника ЦО об'єкта. Після його затвердження суть плану пояснюється його ісполнітелям.Проверка плану дій повинна проводитися щорічно - при необхідності вносяться необхідні зміни або доповнення.

Категорія: Військова справа | Додав: Natar (13.11.2017)
Переглядів: 49 | Теги: Громадянська оборона і захист насел | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Block title
Пошук
Block title
Block title

Copyright MyCorp © 2018