Referat-info
Меню сайту
Категорії розділу
Педагогіка [83]
Інформатика і комп`ютерні технології [73]
Всесвітня історія [1080]
Історія України [1069]
Історичні постаті [243]
Основи правознавства [104]
Філософія [135]
Екологія [105]
Біологія [159]
Географія [205]
Рефераты на русском [125]
Хімія [91]
Література [182]
Економіка [249]
Психология [128]
Техніка та технології [69]
Військова справа [243]
Будівництво [92]
Block title
Block title
Block title
Головна » Статті » Військова справа

Застосування сучасних науково-технічних засобів в процесі бойової підготовки

ВСТУП
. Бойова підготовка: структура та вимоги, що пред'являються до бойової підготовки
. Напрямки розвитку засобів, що застосовуються в процесі бойової підготовки
. Сучасні науково-технічні засоби, їх характеристики і способи застосування
ВИСНОВОК
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Боєздатність армії визначається не тільки досконалістю військової техніки, яка стоїть на озброєнні, але і якістю підготовки особового складу прийомам ефективного його використання в бойовій обстановці. Для досягнення цього необхідно не тільки знати можливості бойової техніки, а й мати навички її застосування в умовах близьких до бойових. Тому при навчанні особового складу важливе місце займають військові навчання, максимально наближені до бойових умов. Використання на навчаннях військової техніки в умовах близьких до реального бою вимагає значних економічних витрат, що пов'язано з високою вартістю експлуатації бойової техніки і систем озброєння при стрільбі штатними боєприпасами. Крім того, проведення широкомасштабних військових навчань з бойовою стрільбою пов'язане з високим ризиком для особового складу, який бере участі в навчаннях. Тому для підвищення ефективності навчання і зниження ризику для життя в період навчання широко застосовуються різні технічні засоби навчання.
Найбільш помітне місце серед технічних засобів навчання особового складу збройних сил займають тренажери і тренажерні комплекси. В останні роки в найбільш розвинених країнах тренажеростроенія отримало великий розвиток.
Істотний економічний ефект досягається при використанні різних тренажерів і імітаторів стрільби і поразки при навчанні ефективної стрільби. За повідомленнями західнонімецької друку, дослідні зразки системи «Таліссі», призначеної для навчання стрільбі з артилерійських знарядь в сухопутних військах і ВМС, витримали понад 4 млн. "Пострілів". Досить нескладно уявити економічний ефект від такого тренажера
В даний час набули широкого поширення тренажери двох типів - спеціалізовані і комплексні. Комплексні тренажери більш універсальні, але більш дорогі за початковими витратами і в експлуатації, тому їх доцільно застосовувати в завершальній фазі тренування. Спеціалізовані тренажери більш прості і надійні, коло завдань розв'язуваних при їх використанні значно менше, ніж у комплексних тренажерних комплексів, тому спеціалізовані тренажери незамінні для масових тренувань. Очевидно, що спеціалізовані і комплексні тренажери взаємно доповнюють один одного.
Одним з найбільш перспективних напрямків технічних засобів для навчання особового складу збройних сил є створення лазерних імітаторів стрільби і поразки. Розвиток таких систем пов'язане і широким поширенням лазерних випромінювачів з малої расходимостью вихідного випромінювання. Використання лазерів для тренування стрільців, навідників танків і протитанкових гармат викликано такими безперечними перевагами лазерного випромінювання, як малий кут розходження вихідного випромінювання, реальність імітації попадання в ціль, безпеку імітаційної стрільби, можливість здійснення дуельної системи тренування, з результатами поразки близьким до реальних, можливість тренувань в будь-який час року і доби, в будь-якому просторі, де можливі бойові дії. Слід зазначити, що зважаючи на малу інерційність лазерних джерел випромінювання, можна імітувати будь-який вид зброї, як за швидкістю дії боєприпасу, так і скорострільності.
Малий кут розходження і можливість порівняно простого зміни його величини в лазерному випромінювачі забезпечують максимальне наближення до характеристик розсіювання реальних куль і снарядів при стрільбі на різних відстанях. Маючи високі енергетичними характеристиками, випромінювання лазерного імітатора порівняно просто пускає в хід оптичні приймачі, які реєструють попадання в ціль.
Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку таких систем є перехід до вбудованим імітаторам стрільби і поразки. Слід зазначити, що вбудовані імітатори стрільби і поразки знайшли широке застосування в різних системах протиповітряної оборони. Це дозволило істотно підвищити якість навчання особового складу сил ППО навичкам управління досить складною технікою. Показово, що витрати на створення вбудованих імітаторів істотно менше, ніж створення повномасштабних зовнішніх імітаторів або тренажерів.
Однак розробка нових перспективних систем озброєння вимагає залучення значних матеріальних ресурсів. У світлі проведеної керівництвом країни реформи, а також виходячи із закладених на розвиток Збройних Сил коштів, можна зробити висновок, що в найближчому майбутньому перехід до даних систем буде проведений.
Глава перша
БОЕВАЯ ПІДГОТОВКА: СТРУКТУРА І Вимоги, пропоновані до БОЕВОЙ ПІДГОТОВЦІ
Бойова підготовка - це система спланованих, організованих і систематично проведених заходів по військовому навчанню і вихованню особового складу, слаживаниюпідрозділів, військових частин, з'єднань і їх органів управління для виконання бойових і інших завдань відповідно до їх предназначеніем.Целью бойової підготовки є досягнення, підтримування та вдосконалення необхідного рівня військово-професійної підготовки особового складу, його фізичної витривалості, злагодженості екіпажів, розрахунків, підрозділів , військових частин, з'єднань і їх органів управління (штабів) для виконання бойових і інших завдань відповідно до їх предназначеніем.Основнимі завданнями бойової підготовки явл ються: · підтримка високої постійної бойової готовності підрозділів, військових частин і з'єднань до виконання бойових завдань (завдань за призначенням); · прищеплення офіцерам, прапорщикам (мічманам), сержантам (старшинам) твердих професійних знань і умінь, розвиток у них командирських якостей, педагогічних навичок щодо навчання та виховання підлеглих, а також навичок з управління екіпажами, розрахунками, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями і вогнем при виконанні поставлених завдань і їх подальше вдосконалення; · під отовка військовослужбовців до самостійного і в складі екіпажів, розрахунків, підрозділів виконання своїх посадових і спеціальних обов'язків в ході виконання бойових (спеціальних) завдань і вмілому застосуванню штатного озброєння і військової техніки по бойовому призначенню; · злагодження екіпажів, розрахунків, підрозділів, військових частин і з'єднань , вдосконалення польової, повітряної і морської виучки; · освоєння нових зразків озброєння і військової техніки, прищеплення особовому складу знань і навичок в проведенні їх технічного обслуг вання і підтримці в готовності до бойового застосування, виконання вимог безпеки; · підготовка військ (сил) до участі в збройних конфліктах і діям в складі об'єднаних (різновідомчих) угруповань з підтримки (відновлення) світу і безпеки; · перевірка в ході навчання існуючих статутних положень по організації та веденню бою (тактичних дій), вироблення нових способів бойового застосування військ (сил); · злагодження органів управління (штабів) підрозділів, військових частин і з'єднань, навчання їх вмінню керувати військами (силами) в різних умовах обстановки і виконувати заходи, що забезпечують живучість органів управління (штабів); · навчання військовослужбовців суворому і точному виконанню вимог законів та іншим центральним Збройних Сил Російської Федерації; · виховання у особового складу високих морально-бойових якостей, почуття відповідальності за захист Вітчизни, пильності, дисциплінованості, старанності, військової дружби; · вироблення у особового складу високої психологічної стійкості, сміливості і рішучості, фізичної витривалості і спритності, кмітливості, вміння долати труднощі загальновійськового бою, здатності переносити фізичні і психологічні навантаження в складних умовах обстановки; · навчання військовослужбовців виконання норм міжнародного та гуманітарного права і правил поведінки при веденні війни (в ході збройних конфліктів); · забезпечення підготовки резервів; · розробка засобів і прийомів вдосконалення методичних систем навчання і виховання, окремих методів з урахуванням специфіки військ (сил), особеннос їй підготовки військових фахівців різного профілю; · розробка і конкретизація вимог принципів навчання і виховання відповідно до змінами, що відбуваються в житті суспільства і його Збройних Сил, з урахуванням вдосконалення озброєння і техніки, способів бойових дій, необхідності постійного підвищення бойової готовності; · координація планування та проведення основних заходів спільної і міжвидової подготовкі.Боевая підготовка включає: · теоретичне вивчення тактики і способів бойового застосування військ; · оди очну підготовку (навчання новоприбулих солдат, матросів і курсантів з метою отримання ними знань, умінь і навичок, необхідних для виконання завдань в бою, при поводженні зі зброєю та військовою технікою, виконанні завдань у повсякденній діяльності); · індивідуальну підготовку військовослужбовців (вдосконалення знань , умінь, професійних навичок і якостей, необхідних їм для виконання посадових обов'язків відповідно до займаної посади); · підготовку (злагодження) органів управління з відпрацюванням питань взаємодії , Забезпечення і управління; · підготовку (злагодження) підрозділів, військових частин, з'єднань в мирний час для ведення бою (бойових дій), в тому числі дій у складі оперативних, різновідомчих угруповань військ і виконання інших завдань; · бойове злагодження підрозділів, військових частин , з'єднань і їх органів управління для ведення бою (бойових дій) при перекладі Збройних Сил з мирного на воєнний положеніе.Цель одиночної підготовки - дати військовослужбовцям знання, прищепити вміння і навички (освоїти військово-облікові специал ьности), необхідні для виконання обов'язків в бою, при поводженні зі зброєю, військовою технікою та несення повсякденної служби.Глава втораяНАПРАВЛЕНІЯ РОЗВИТКУ СРЕДств, які застосовуються У ПРОЦЕСІ бойової підготовки Ефективність навчання особового складу на будь-якому занятті у вирішальній мірі залежить від підготовки будь-якого занятія.Подготовка заняття будь-якого виду включає: · підготовку керівника; · розробку документів проведення заняття; · підготовку учнів; · підготовку району (місця) заняття і матеріального обеспеченія.В відповідно до цього, розвиток бойової підготовки має слідувати за чотирма основними напрямками: розвиток підготовки керівників і тих, хто навчається, вдосконалення організації і мат еріальной бази бойової подготовкі.Обеспеченіе бойової підготовки - це діяльність органів управління та посадових осіб по створенню та підтриманню умов ефективного функціонування і розвитку системи бойової підготовки. Воно полягає в організації та здійсненні заходів, спрямованих на: створення, вдосконалення та експлуатацію навчальної матеріально-технічної бази; своєчасне і якісне забезпечення всіма видами матеріально-технічних, фінансових, тилових засобів занять, навчань, стрільб та інших заходів бойової підготовки; створення підрозділам, військовим частинам (кораблям), з'єднанням сприятливих умов для здійснення їх повномасштабного навчання, впровадження багатофункціональних тренажерних засобів, комп'ютерних систем моделювання і навчання на основі результатів досліджень і досвіду експлуатації елементів таких систем (засобів) у військово-навчальних закладах Міністерства оборони.Основнимі видами забезпечення бойової підготовки є: матеріальне, тилове, технічне, фінансове, кадрове і научное.Конкретное зміст забезпечення бойової одготовкі визначається наказами (директивами), вказівками Міністра оборони Російської Федераціі.Аналіз результатів бойової підготовки Збройних Сил та перспектив розвитку військової організації держави вказує, що основним напрямком удосконалення бойової підготовки і її системи має стати нарощування якісних параметрів за рахунок впровадження досягнень сучасної науки, техніки і технологій, передових методів навчання і виховання, ефективного використання виділених матеріально-фінансових засобів і ресурсів. При цьому розвиток бойової підготовки Збройних Сил, формування перспективного вигляду її системи повинно здійснюватися відповідно до двома основними вимогами: бойова підготовка повинна забезпечувати успішне виконання поставлених перед Збройними Силами завдань; система бойової підготовки повинна відповідати військово-політичним, військово-стратегічним, військово-економічним і соціальних умов функціонування Збройних Сіл.Еті вимоги можуть бути виконані за умови забезпечення наступності, збереження і розвитку вітчизняного досвіду бойової підготовки, а також створення наукової, методичної та матеріальної бази бойової підготовки, що відповідає вимогам XXI века.В даний час науково-технічні засоби, що застосовуються в процесі бойової підготовки військ, поділяються на такі категорії і групи: Системи автоматизованого управління військами <# "justify"> · Навчально-діючі стенди · Тренажери вогневої підготовки екіпажу · Динамічні тренажери водіння танка <# "justify"> · Обладнання директриси для стрільби артилерії · Тренажери оператора протидії анкових ракетних комплексів <# "justify"> · Тренажери операторів ЗРК і ЗРС · Тренажери ПЗРК <# "justify"> Глава третьяСОВРЕМЕННИЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ І СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ Розглянемо конкретніше деякі з перерахованих видів науково-технічних засобів, які на даний момент існують і застосовуються на практиці, але ще не мають широкого поширення в Збройних Силах Російської Федераціі.Взводний комплект лазерних імітаторів стрільби і поразки «Цілина» 9Ф838 (ВКЛІСП) - новітня розробка російських пріборостроіт лей. Він визнаний військовими фахівцями найбільш ефективним сучасним засобом навчання вогневої підготовки военнослужащіх.Лазерний імітатор стрільби і поразки 9Ф838 призначений для проведення двосторонніх тактичних навчань в ланці взвод-рота з повною імітацією стрільби стрілецької зброї та засобів ближнього бою лазерними випромінювачами, закріпленими на штатному зброї, з реєстрацією ураження фотоприймальні пристрої, розміщеними на особистому складі, а також для індивідуальної вогневої підготовки особового складу в польових умови .В склад 9Ф838 входять: · зарядний пристрій · імітатори стрільби: oІС1 автомат АКМoІС2 - автомат АК-74oІСЗ - кулемет РПКoІС4 - кулемет РПК-74oІС5 - гвинтівка СВДoІС6 - кулемет ПКМoІС7 - гранатомет РПГ-7oІC8 - гранатомет РПГ-26oІС9 - гранатомет РПГ-27oІС10 - ПТУР "Метис" (9К115) · імітатор поразки: oлічного складу ІП1oмішені ІП2 · зброю посередника · виверочние устройство.Зарядное пристрій складається з зарядно-контрольного блоку і двох касет для установки акумуляторів, що заряджаються. Забезпечує автоматичний цикл "розряд-заряд" одночасно 16 акумуляторних батарей 7Д-0,26С-111 або 7НКГЦ-0.45-1М з індикацією стану кожної батареї. Пристрій підключається до мішеневим установкам типів РОЗУМУ-Т1-127, РОЗУМУ-с-127, РОЗУМУ-С-48л, і формує сигнал опускання мішені при ураженні ІС1-ІС10 і імітаторами стрільби 9Ф824. Воно складається з закріплюється на касці наголівника з фотоприймачами, візуальним і світлодіодним індикаторами поразки і що надівається поверх обмундирування жилета з фотоприймачами, блоком електроніки і акумуляторною батареєю. Забезпечує звукову, візуальну і світлову індикацію поразки імітаторами стрільби стрілецької зброї комплекту 9Ф838 і імітаторами стрільби 9Ф824.На 13-й Міжнародній виставці озброєння і військової техніки «Defendory International» 2004 в Афінах ФГУП «Рособоронекспорт» вперше представило взводний комплект лазерних імітаторів стрільби і поразки 9Ф838 .Лазерние імітатори стрільби стрілецької зброї монтуються безпосередньо на стовбурі будь-якого навчального стрілецької зброї. Для проведення вогневої підготовки без холостий стрільби на скобу спускового гачка встановлюється кнопка електронної стрільби. Захищена патентами оптична схема імітаторів формує кутовий розподіл потужності лазерного випромінювання, забезпечуючи тим самим повну імітацію балістичних характеристик і ймовірність ураження реального оружія.Імітатор ураження особового складу виконаний у вигляді закріплюється на касці наголівника і жилета, який надягає поверх обмундирування. Він оснащений фотоприймачами, реєструючими поразку, візуальними і світлодіодними індикаторами поразки. При "ураженні" подається звуковий сигнал і радіокоманді, що блокує імітатор стрельби.Обеспечівая повну імітацію стрільби лазерними випромінювачами, ВКЛІСП 9Ф838 дозволяє проводити заняття і тренування в умовах, максимально наближених до бойової дійсності. Крім того, він сприяють виробленню стійких навичок ведення точного прицільного вогню без застосування боєприпасів, що особливо важливо при навчанні стрільбі з гранатометів і протитанкових комплексів. Дальність дії лазерних випромінювачів відповідає дистанції прицільної стрільби зі зброї, на якому вони установлени.Іспользованіе ВКЛІСП 9Ф838 дозволяє в короткі терміни вирішити завдання якісної та ефективної вогневої і тактичної підготовки підрозділів. Ефективність бойової підготовки при цьому підвищується на 15-20 процентов.Подготовка учнів до заняття здійснюється під керівництвом командира підрозділу в години самостійної підготовки, яка плануються в розкладі занятій.Ета підготовка поряд з вивчення або повторення навчального матеріалу, необхідного для успішного засвоєння теми майбутнього заняття включає і вивчення Керівництва по експлуатації комплекту 9Ф838. При цьому вивчаються: призначення, склад і технічні характеристики ВКЛІСП 9Ф838; порядок проведення зовнішнього огляду ІС та ВП; установка ІС на зброю; підготовка до роботи і перевірка працездатності ІС та ВП; можливі несправності та методи їх усунення; порядок роботи з ІС та ВП і порядок приведення імітаторів в початкове положення після занятія.Для попередження нещасних випадків на заняттях з усім особовим складом вивчаються вимоги безпеки при підготовці до роботи та експлуатації імітаторів стрільби (ІС) і імітаторів поразки (ІП), а також вимоги безпеки при поводженні зі стрілецькою зброєю і холостими патронамі.Полезним для особового складу в період підготовки до заняття з використанням ВКЛІСП 9Ф838 може стати перегляд навчальних кінофільмів з досліджуваної теми з применени ем подібного навчально-тренувального кошти, а також проведення стрілецьких тренувань з використанням комплекту 9Ф838.3.2Геоінформаціонная система «Інтеграція» Розвиток сучасної армії, як і розвиток сучасного суспільства в цілому, базується на впровадженні інформаційних технологій. Найважливішою складовою частиною більшості технологій є засоби обробки цифрової інформації про місцевість у взаємозв'язку з різноманітними даними про ворога і своїх войсках.Міністром оборони РФ 15 липня 2009 року підписано наказ №722 про прийняття на постачання Збройних Сил РФ ГІС «Карта 2005». Геоінформаційна система «Карта 2005» - універсальна геоінформаційна система, що має засоби створення та редагування електронних карт, даних дистанційного зондування (ДДЗ), виконання різних вимірів і розрахунків, оверлейних операцій, побудови 3D моделей, обробки растрових даних, засоби підготовки графічних документів в електронному та друкованому вигляді, а також інструментальні засоби для роботи з базами данних.ГІС "Карта 2005" дозволяє наносити оперативну обстановку, вести чергові карти, формувати стандартні ел ктронние і графічні документи (рішення командира, польотні завдання і т.д.), проводити командно-штабні тренування і навчання, аналізувати розташування і прогнозування подальших дій протівніка.В штабах наших Збройних Сил вже більше десяти років використовуються електронні карти місцевості різного масштабу. Всі вони представлені наборами файлів, які відтворюють окремі листи паперових топографічних карт відповідного масштабу. Будучи відповідним чином«Склеєними» (що робиться за допомогою спеціального програмного забезпечення), ці файли (листи) формують певний район, який використовується штабом в якості топографічної основи, на якій відпрацьовуються різні бойові графічні документи - рішення, плани і т.д.Каждое рішення командира будь-якого рівня пов'язане з просторовим розташуванням. Потреба розуміти місцевість завжди була істотною для військових командирів. Історично, такі рішення, як на стратегічному, так і на тактичному рівнях, підтримувалися паперовими картами, і картографічні агентства направляли свої зусилля на збір просторових даних, відображення їх у вигляді картографічних продуктів, виробництво і розповсюдження карт на театри військових дій. Однак зараз ситуація істотно ізменілась.Файли електронних карт геоінформаційної системи "Карта 2005" формату * .SXF є точними копіями їх паперових побратимів - топографічних карт видання Генерального штабу. Як по номенклатурі і масштабом, так і за ступенем деталізації відображуваних об'єктів, а також роком видання (поновлення) .Ціфровое поле бою або електронне поле бою - новий термін, що з'явився останнім часом, охоплює цифрову картографічну інформацію безпосередньо по полю бою і засоби її експлуатації у вигляді власне самої ГІС. Електронне поле бою - серйозний якісний стрибок в частині застосування ГІС для тактичних операцій. Однак не можна говорити, що відбувається повна заміна паперових карт на цифрову інформацію, мова йде лише про спільне їх використання та доповненні. Паперові карти будуть затребувані протягом осяжного майбутнього, але як командири нижчої та середньої ланки, так і органи управління матимуть в своєму розпорядженні додатковими джерелами просторової підтримки прийняття рішення, раніше доступні тільки командувачем і стратегічними напрямами. Наприклад, це можуть бути знімки високої роздільної здатності з супутників, інша додаткова інформація. Повна заміна паперових карт може статися при повній інтеграції ГІС на всіх рівнях командованія.Функція будь-якої військової карти - це уявлення реального світу (у вузькому фокусі конкретного поля бою) для інтерпретації користувачем. Виробництво карт - дуже дорогий і виключно трудомісткий процес, що враховує потреби всіх користувачів. Будь-яка паперова карта являє собою певний компроміс в частині надання необхідної користувачам інформації, і не є ідеальним продуктом для вирішення конкретного задачі.ГІС дає можливість створювати інформаційні продукти, які містять інформацію, що точно відповідає потребам користувача. Крім того, не можна не враховувати той факт, що ГІС системи дають нові можливості 3D візуалізації картографічної інформації, недоступні для паперових карт. Тривимірне представлення місцевості з конкретної точки місцезнаходження спостерігача або віртуальний обліт місцевості з нанесеною бойовою обстановкою, дасть більш повну картину командиру будь-якої ланки, ніж просто паперова карта з намальованими на ній об'ектамі.Одно з головних вимог до карти для військових - підтримка ситуативного відображення. Всі командири і їх підлеглі повинні розуміти обстановку. Карта діє як просторова структура, на яку накладається ситуаційний показ. Паперова карта не здатна швидко відбити ситуацію. ГІС рятує становище шляхом передачі по каналах зв'язку тільки лише оверлейних шарів з поточною ситуацією. Причому це може бути не тільки список координат, що описують статус місця розташування об'єктів, але і елементи, які мають складну просторову структуру і просторові відносини (осі руху у вигляді просторового графа, кордону з топологією, маршрути, мінні поля і т.д.). При розміщенні на місцях військових підрозділів, вони потребують детального розумінні ландшафту, щоб провести успішні дії. Ідеальний варіант - це наявність актуальної цифрової карти по всьому світу, проте не завжди відповідна інформація есть.Задачі визначення оптимальних наземних, повітряних і морських маршрутів руху пов'язані зі складними проблемами розміщення особового складу, техніки, різних служб, матеріальних об'єктів в потрібному місці в потрібний час . Для вирішення цих завдань ГІС є необхідною технологіей.Наіболее важливими областями застосування ГІС є: · Планування руху техніки з урахуванням конкретної бойової обстановки, стану місцевості, скритності, часу доби, характеристик конкретної бойової техніки і т.д.; · планування польотів авіації та безпілотних літальних апаратів з метою нанесення ударів, перевезення вантажів та особового складу, ведення розвідки; · оптимізація розкладу і маршрутів руху; · визначення найбільш можливих маршрутів пересування супротивника і п анірованіе розміщення коштів протіводействія.3.3Автоматізірованние системи управління військами (АСУВ) 3.3.1АСУВ «Акація» В останні два десятиліття ведеться активна робота по оптимізації процесу управління військами у всіх ланках. Однією з найбільш успішних в цій сфері виявилася АСУВ «Акация ».Основними відмінностями даного комплексу від того, що було в цьому плані у військах раніше, стало наступне: · максимальна уніфікація один з одним всіх елементів комплексу за рівнями« база »,« засоби комунікації »,« апаратні засоби »і« програмне забезпечення »; · використання апаратних засобів з великим« запасом »можливостей, як по лінії вирішуваних завдань, так і в плані можливого розширення архітектури та подальшої модернізації комплексу; · єдиний і, в той же час, системний підхід до створення польового ПУ як сукупності трьох груп техніки - власне керуючих машин (група бойового управління), групи машин вузла зв'язку, а також групи машин групи забезпечення. Все - на єдиній автомобільній базі «КамАЗ». · Універсальність і комбинаторность кузовів (контейнерного типу) практично всіх машин, які використовуються для розміщення апаратних засобів, оперативного складу і забезпечують складових (серверні апаратні, дизель-генераторні і т.д). · Застосування для зв'язку між машинами ПУ в районі розгортання оптико-волоконних кабелів, що мають величезну пропускну здатність, а також радіозасобів, які працюють в СВЧ діапазоне.Данний пункт управління в принципі забезпечує командувачу і оперативному зі ставу армійського штабу багатоканальну зв'язок з вищим командуванням, а також можливості по управлінню кількох родів сполуками і частинами з великим «запасом» як за часом, так і за якістю розробки плануючих документів у порівнянні з «ручним» способом управленія.Следует відзначити, що використання апаратно програмних комплексів системи АСУВ спочатку має на увазі наявність у посадових осіб певного рівня теоретичних знань, практичних навичок і уменій.Невозможно, наприклад, навчити людину задовольнить льно відображати тактичну обстановку на електронній карті, або виробляти оперативно-тактичні розрахунки, якщо він не мав раніше навичок роботи з паперової картою, або не знає методики проведення таких розрахунків. Говорячи про систему в цілому, варто згадати той факт, що в ній забезпечена автоматизація найбільш трудомістких і непродуктивних робіт офіцерів штабів зі збору, обробці, відображенню і обміну інформаціей.Многіе учасники навчань 6 танкової бригади, що дислокується в селищі Муліно Нижегородської області, відзначали, що система реалізує такі можливості, як: · організація багатокористувацького доступу до командирському файлу графічної обстановки; · можливість швидкого масштабування обстановки і прив'язки її до отображаемому масштабу топо графічної основи; · надання користувачеві можливості продовжувати роботу автономно в разі відключення від локальної мережі без втрати данних.Средства системи в значній мірі звільняють офіцерів від виконання нетворчих роботи, пов'язаної, в основному, з копіюванням графічних даних обстановки і перенесенням її з одного масштабу карт на другой.В плані скорочення циклу «розвідка-ураження», стосовно наявних у десантних дивізіях вогневим засобам, варто згадати про наявний в системі носимом комплексі НПТК. Цей комплекс включає в себе кошти ГЛОНАСС-комунікації, засоби зв'язку, лазерний далекомір і захищену ПЕВМ.Любой військовослужбовець, який має такий комплект, може в автоматизованому режимі видати точне цілевказування в єдиному форматі даних, що використовується як підсистемою розвідки, так і підсистемою управління підрозділами артилерії. А також передати ці дані командиру для прийняття рішення про поразку мети, з одночасним відправленням їх в артилерійську підсистему управління для розрахунку вихідних установок для стрільби. Далі, як то кажуть, - справа техніки. Дані про цілі, потрапляючи в підсистему управління вогнем артилерії «Реостат» автоматично розраховуються для батарей, взводів і знарядь і видаються їм в автоматичному режимі у вигляді вихідних установок для стрільби. З отриманням команди на поразку від відповідного командира, батарея (дивізіон) негайно відкриває вогонь по вказаній целі.Еслі врахувати все різноманіття вимог до організації і тимчасовими показниками циклів управління в цих ланках і координувати всі роботи по створенню засобів ураження і розвідки різного призначення з метою забезпечення їх ефективного бойового застосування не брався ніхто. Тому в Росії пішли своїм шляхом: з 90-х років концерн «Сістемпром» розробляв АСУВ «Акація» для оперативно-стратегічної ланки. До кінця 2012 р російські Збройні Сили при достатньому фінансуванні можуть бути повністю оснащені мобільним варіантом системи «Акація-М» - військовим аналогом Інтернету. Сьогодні такими комплексами оснащені один з пунктів управління Генштабу і Західний Військовий округ. Це дозволяє офіцерам перебувати в одному і тому ж інформаційному просторі, як в місцях постійної дислокації, так і при виході в поле або в ході бойових действій..3.2Едіная система управління тактичним ланкою ЕСУ ТЗ «Сузір'я» Однак без системи управління тактичним ланкою, то є рівнем «бригада-батальйон-рота-солдат», автоматизація управління великого значенняа не має. Завдання зі створення Єдиної системи управління тактичним ланкою вирішують з 2000 року в концерні «Сузір'я», провідному підприємстві по створенню АСУ, засобів зв'язку для ВС РФ і силових структур. Шифр розробки «Сузір'я-М» .Її поява обіцяє технологічну революцію в галузі управління: зона ведення бойових дій бригади розширюється вдвічі при дворазовому скороченні циклу бойового управління. При цьому можливо безперервне ведення бойових дій і їх забезпечення, що дозволяє максимально використовувати бойовий потенціал тактичних формувань. В ході бойової підготовки з використанням цієї системи результати були просто приголомшливі - окремі нормативи «солдат з комп'ютером» виконує в 40 разів швидше, ніж раніше. Власне, це вже не просто комп'ютер, а комунікатор. Цього року запропоновано рішення у вигляді IP-телефонії, яка дозволить вийти на окремого військовослужбовця простим набором номера. Військові отримують «мобільник» з WiFi-зв'язком, GSM-модулем, ГЛОHACC і радіостанцією шостого покоління. Вага апаратури - полкілограмма.Для забезпечення оперативних контурів управління в складі оперативного командування вимоги щодо взаємодії задані в обох системах. Більш того, ЕСУ ТЗ повинна взаємодіяти не тільки з «Акація», а й з іншими АСУ видів і родів військ. Взаємодіяти планується не шляхом заміщення одних засобів автоматизації іншими, а на основі інтеграції їх ресурсов.Іспитанія «Сузір'я-М» тяглися до серпня 2008 року. До подій в Південній Осетії у військових так і не дійшли руки розглянути заявку на дослідно-військову експлуатацію системи шифрування і захисту від перешкод. Під час конфлікту виявилося, що американська система «Harris», за допомогою якої здійснювалося управління у грузин, показала себе отлічно.Летом 2009 року КШМ з ЕСУ ТЗ брали участь в навчаннях «Кавказ». Втім, до випробуванні на практиці справа знову не дійшла, тому що «Сузір'я» не пов'язали з «Акація» .У Міністерстві оборони визнають, що ЕСУ ТЗ «Сузір'я» зараз вимагає переробки. Однак іншого шляху немає. «Ми створюємо загальну систему управління військами. Раніше флот свою систему розвивав, військово-повітряні сили - свою. Грошей витрачалося величезну кількість », - говорить начальник Генерального Штабу ЗС РФ генерал армії Микола Макаров. В СРСР діяли 16 різних систем управління. Тепер створюється одна на всех.К жаль, навіть якщо ЕСУ ТЗ доведуть до пуття, слід враховувати, що ВАТ «Концерн« Сузір'я »не може поки виробляти більше 4 бригадних комплектів на рік. 3.4Тренажери бойової підготовки В останні роки все ширше застосовуються комп'ютерні засоби навчання особового складу Сухопутних Військ, Військово-Морського Флоту, авіації і військ ППО. Грунтуючись на накопиченому досвіді, можна сформувати найбільш популярну ієрархічну структуру комп'ютерних навчально-тренувальних засобів для підготовки екіпажів бронетехніки, а також їх загальні принципи построенія.Компьютерние засоби навчання екіпажів бронетехніки можна розділити на наступні групи: · кошти технічної підготовки (навчальні комп'ютерні програми, відеофільми, навчально-діючі стенди); · засоби індивідуального бойової підготовки членів екіпажу (тренажери різного ступеня складності (настільні, статичні, д інаміческіе)); · засоби відпрацювання взаємодії всередині екіпажу бронетехніки (об'єднання засобів індивідуального бойової підготовки членів екіпажу в тренажер екіпажу бронетехніки); · засоби відпрацювання тактичного взаємодії екіпажів бронетехніки в складі підрозділу (об'єднання тренажерів екіпажів в єдину мережу для спільних дій на віртуальному полігоні); · засоби відпрацювання тактичного взаємодії підрозділів для спільних дій на єдиному віртуальному полігоні; · засоби відпрацювання стратегічного взаємодій йствія з іншими родами войск.Разработка, виробництво і впровадження у військах тренажерних засобів, спрямоване на вирішення таких основних завдань: · підвищити боєготовність екіпажів, за рахунок збільшення часу тренувань, різноманітності модельованих бойових ситуацій як на реальній, побудованої на основі цифрових карт, так і на вигаданій місцевості, широти охоплення залучених в тренування військовослужбовців від рядового до вищого командного складу, відпрацювання взаємодії всередині екіпажу, підрозділи, між підрозділами і родами військ; · прово дить підготовку екіпажів в умовах, які неможливо змоделювати з використанням реальної техніки, наприклад - в умовах застосування зброї масового ураження, використання техніки в місті, серед мирного населення; · істотно знизити собівартість навчання, за рахунок економії палива і моторесурсов бойової технікі.Шірокое поширення комп'ютерних тренажерів пов'язано з тим, що сучасні комп'ютери стали досить дешеві, технічні характеристики комп'ютерів дозволяють моделювати реальні умови з високим ступенем достовірністю, окупність навіть найдорожчих - динамічних комп'ютерних комплексів становить в залежності від інтенсивності використання від півроку до року. 3.4.1 Засоби технічної підготовкіУчебние комп'ютерні програми, побудовані на принципах двомірної анімації, ефективні як при індивідуальному навчанні в комп'ютерних класах, так і при груповому навчанні в процесі проведення лекцій. Анімоване зображення наочно демонструють принцип роботи систем бронетехніки, моделюючи їх работу.Учебние комп'ютерні програми, побудовані на принципах тривимірної анімації, а також навчальні відеофільми дають теоретичні знання в пристрої і технічному обслуговуванні агрегатів і систем бронетехнікі.Практіческіе навички в технічному обслуговуванні агрегатів і систем бронетехніки, курсанти (навчанні) можуть отримати на навчально-діючих стендах, де вивчаються агрегати або системи відтворені в реальному масштабе.3.4.2 зас тва індивідуальної бойової підготовки членів екіпажаК засобів індивідуального бойової підготовки членів екіпажу відносяться тренажери різного ступеня складності: динамічні, статичні та настільні. Найбільш ефективним засобом індивідуального бойової підготовки є динамічні тренажери, статичні ж і настільні тренажери є більш прості і дешеві їх модифікації. Вони призначені для прищеплення навичок роботи з окремими приладами (наприклад, прицілами) - в настільному варіанті, або для закріплення сенсомоторних навичок - у варіанті статичного тренажера.Дінаміческіе тренажери членів екіпажу бронетехніки побудовані за єдиним принципом і складаються з наступних основних компонентів: · динамічна платформа з системою управління · кабіна з робочим місцем члена екіпажу · програмне забезпечення з математичними моделями · система візуалізації · робоче місце інструктора.Дінаміческая платформа зазвичай ун іверсальна і допускає установку будь-кабіни з робочим місцем члена екіпажу, що не виходить за задані масові і габаритні показателі.Прібори спостереження і прицілювання, пульти і органи управління тренажера повністю відповідають реальному об'єкту, і пов'язані з математичними моделями бронетехніки за допомогою пристроїв сполучення, які бувають розподіленого і унітарного тіпа.Наіболее привабливим з міркувань ціни, якості та надійності є вбудоване унітарний устрій сполучення. Такий пристрій сполучення встановлюється всередині кабіни і з'єднується з ЕОМ, що виконує розрахунок моделей руху вироби за допомогою Ethernet-кабелю, що забезпечує більшу надежность.Программное забезпечення включає в себе весь спектр математичних моделей, починаючи від найпростіших логічних моделей і закінчуючи складними моделями двигуна і руху об'єкта по трасі. Математичні моделі, що застосовуються в сучасних тренажерах, дозволяють з великим ступенем вірогідності відтворити різні процеси, такі як пуск двигуна, рух бронетехніки по різним типам грунту, завмер дальності, робота стабілізатора озброєння, механізму заряджання, балістичного обчислювача, ураження цілей боєприпасами з різною балістикою і ін . Частина математичних моделей поєднана з системою візуалізації, і проводить розрахунок зіткнень з препятствіямі.Сістема візуалізації, дозволяє відображати достове рние тривимірні моделі місцевості, побудовані на основі реальних цифрових карт, з відображенням деталей, таких як текстури поверхонь, камені, трава, чагарник, дерева, будівлі. Візуалізація дозволяє поміщати на місцевості більше кількість типів цілей, віртуальний зовнішній вигляд і габарити яких відповідають реальним прототипам. Відображення погодних умов (дощ, сніг, туман), зовнішніх умов відповідних порами року, часу суток.На робочому місці інструктора (викладача), можуть задавати початкові умови: погода, пора року, час доби; може контролюватися послідовність і правильність дій курсанта за сигналами, що відображається на моніторі. Програмне забезпечення на ЕОМ, що забезпечує роботу робочого місця інструктора, дозволяє протоколювати дії учня з подальшим відтворенням і роздруківкою екзаменаційного ліста.Для контролю дій курсанта в кабіні тренажера може встановлюватися камера відеоспостереження, монітор якої виводиться на робоче місце інструктора.3.4.3 Засоби відпрацювання взаємодії всередині екіпажу бронетехнікіК засобів відпрацювання взаємодії всередині екіпажу бронетехніки відносяться тренажери екіпажів, які утворюються шляхо з'єднання засобів індивідуального бойової підготовки (тренажерів членів екіпажу) в єдину мережу. На віртуальному полігоні такий екіпаж представлений єдиним об'єктом - будь то танк, БТР або інша бойова машина, тренажер екіпажу якої потрібно подготовіть.Тренажер такого типу дозволяє підвищити злагодженість роботи екіпажу в умовах, емулює бойові, відпрацювати взаємодію як всередині екіпажу, так і з вищим командиром , яким в даному випадку є інструктор.На віртуальному полігоні екіпаж може вести дуельний бій як з віртуальним противником, провідним у відповідь вогонь, так і з іншим тренажером екіпажу бронетехніки за Ружені в цей же віртуальний полігон, що є кроком до наступної зтупені коштів відпрацювання взаємодії - тренажерів відпрацювання взаємодії всередині підрозділу і між підрозділами. 3.4.4 Засоби відпрацювання тактичного взаємодії екіпажів бронетехніки в складі підрозділу і відпрацювання тактичного взаємодії подразделенійТренажери екіпажів бронетехніки можуть бути об'єднані в мережу для ведення спільних дій на єдиному віртуальному полігоні, будь то відпрацювання тактичних прийомів, відпрацювання водіння в колоні, відпрацювання дій на віртуальній місцевості відповідної місцевості передбачуваних бойових дій або навчань на реальній техніці. Ієрархія такої мережі з тренажерів обмежена лише фінансовими можливостями замовника, наприклад тренажер танкового взводу, роти, батальона.3.4.5 Засоби відпрацювання стратегічної взаємодії з іншими родами войскЕтот рівень тренажерних засобів, призначений для старшого командного складу, офіцерів штабів і т.д., і є аналоги комп'ютерних ігор - стратегій реального времені.Основой для зазначених коштів відпрацювання стратегічної взаємодії з іншими родами військ є цифрові карти реальної місцевості з баз ой даних, що включає інформацію про військовому економічному і політичному потенціалі даного регіона.Для організації навчання командного складу в країнах НАТО створені спеціальні комп'ютерні центри, що дозволяють проводити штабні навчання як всередині країни, так і міжнародні. Одним із суттєвих недоліків такого навчання є відсутність суб'єктивних факторів пов'язаних з участю особового складу, що впливають на хід виконання операцій.Для усунення зазначеного недоліку доцільно залучати рядовий і молодший командний склад з підключенням розглянутих вище тренажерних засобів. Швидше за все, в майбутньому розвиток комп'ютерних засобів навчання піде саме по шляху об'єднання тренажерів різних рівнів в єдину ієрархічну структуру.ЗАКЛЮЧЕНІЕ Говорячи про завдання Збройних сил Росії на 2012 рік, міністр оборони зазначив, що планується «вивести підготовку військ на новий рівень». «Якщо попередні три роки ми проводили в основному широкомасштабні стратегічні маневри і навчання, то в 2012 році зробимо акцент на підготовці тактичної ланки», - сказав Анатолій Едуардович Сердюков.На колегії відомства Міністр оборони повідомив, що на навчаннях в Південному військовому окрузі в 2012 році належить перевірити можливість створюваної в Збройних силах перспективної системи комплексного управління військами (ЕСУ ТЗ) з використанням систем навігації, також супутникових і безпілотних засобів наблюденія.В зв'язку з цим, впровадження суч сних науково-технічних засобів в процес бойової підготовки батальйонів, рот, взводів виявляється не тільки актуальним, а необходімим.Іспользованіе перерахованих в роботі програмних і технічних засобів дозволяє в короткі терміни вирішувати завдання якісної вогневої, тактичної підготовки і в цілому бойової підготовки, а також значно полегшити процес управління бойовою підготовкою частин і підрозділів як сухопутних військ, так і частин та підрозділів видів і родів Збройних Сил. Ефективність бойової підготовки при цьому значно підвищується. Так, наприклад, при використанні лазерних імітаторів стрільби і поразки ефективність вогневої підготовки зростає на 15-20%. За рахунок впровадження сучасних інформаційних технологій і засобів обчислювальної техніки ефективність застосування підрозділів і озброєння можна підвищити від 10 до 30% .Крім того, такі програмні продукти, як геоінформаційні системи та автоматизовані системи управління військами, мають хороший експортний потенціал. Відповідно, вітчизняний виробник в світі проведеної реформи отримує додатковий поштовх до роботи в даному напрямку.

Категорія: Військова справа | Додав: Natar (13.11.2017)
Переглядів: 105 | Теги: Застосування сучасних науково-техні | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Block title
Пошук
Block title
Block title

Copyright MyCorp © 2018